Privacyverklaring vitaliteitscoach- en therapeut.

Sandra van der Kuilen

Vitaliteitscoach- en therapeut Sandra van der Kuilen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
 • Sandra van der Kuilen
 • De Strang 17
 • 3823GL  Amersfoort
 • info@gezondestijl.nl

Sandra van der Kuilen is de Functionaris Gegevensbescherming van Gezondestijl-vanjeSelfcarecoahing.

Welke informatie verzamel ik en waar haal ik die vandaan:
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik  verwerk:

 • Gegevens over je gezondheid

Deze gegevens worden door jezelf verstrekt.

Hoe ik jouw informatie gebruik en waarom:
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van mijn opdrachten en nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn begeleiding uit te kunnen voeren
 • Je zo goed mogelijk te kunnen adviseren tijdens het begeleidingstraject

Geautomatiseerde besluitvorming:

Vitaliteitscoach- en therapeut Sandra van der Kuilen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gezondestijl/Sandra van der Kuilen) tussen zit. Gezondestijl/Sandra van der Kuilen gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

Excel, Word voor de verwerking van de persoonsgegevens en het aanmaken van de facturen.

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar:
Gezondestijl/Sandra van der Kuilen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 3 maanden tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat ik jouw gegevens bewaar voor maximaal 2 jaar.

Met wie deel ik jouw gegevens en waarom:
Gezondestijl/Sandra van der Kuilen deelt geen gegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Gezondestijl/Sandra van der Kuilen gebruikt op haar website cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, laptop, tablet of smart phone. Deze informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door de website van bewust met Judith. De website van bewust met Judith maakt hiervan gebruik om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. 

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De website van bewust met Judith gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal ervoor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw keuzes en rechten:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gezondestijl/Sandra van der Kuilen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gezondestijl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Gezondestijl/Sandra van der Kuilen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig:

Gezondestijl/Sandra van der Kuilen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gezondestijl.nl